ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

Правилните и навременни управленски решения за осигуряване на финансова стабилност и реализиране
на данъчни икономии се базират на задълбоченото познаване на същността и принципите на данъчното законодателство.
  • Планиране за намаляване на данъчната тежест

  • Разработване на концепции за модели за реализиране на данъчни икономии

  • Осигуряване на приемственост в бизнеса

  • Избор и оценяване на инвестиционни алтернативи

  • Прилагане на изискванията на националното и международно данъчно законодателство> Клиент: Полиграфия АД, град Пловдив
> Клиент: ТЕЦ "Марица 3" АД, град Димитровград
> Клиент: ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, село Голямо село
> Клиент: "Eлените" АД, град Пловдив
4000 Пловдив, ул. "Д-р Рашко Петров"2,
ет.1, тел: 032/ 621 705, 032/ 621 693
тел./факс: 032/ 621 694, GSM: 0888/ 701 894
e-mail: baramska@abv.bg