КЛИЕНТИ

Наши клиенти са водещи български компании в различни
области на производството и услугите:

 • Строителство

 • Хранително-вкусова промишленост

 • IT сферата

 • Текстилна индустрия

 • Поддържане и изграждане на пътна мрежа

 • Асемблиране на стъклена мозайка

 • Биомашиностроене

 • Производство на опаковъчни материали

 • Търговия

 • Лизингова дейност

 • Селско стопанство

 • Други


> Клиент: Полиграфия АД, град Пловдив
> Клиент: ТЕЦ "Марица 3" АД, град Димитровград
> Клиент: ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, село Голямо село
> Клиент: "Eлените" АД, град Пловдив
4000 Пловдив, ул. "Д-р Рашко Петров"2,
ет.1, тел: 032/ 621 705, 032/ 621 693
тел./факс: 032/ 621 694, GSM: 0888/ 701 894
e-mail: baramska@abv.bg