ТРЗ

Предлага услуги, които са съобразени със законодателството в тази област и изискванията на клиентите:
  • Поддържане на личен състав за работещите във фирмата

  • Изготвяне на договори – трудови и за управление и контрол и декларирането им

  • Изготвяне на месечни заплати, изчисляване на болнични, допълнителни възнаграждения, отпуски, ДДФЛ, здравни и социални осигуровки

  • Изготвяне на декларации за осигурените лица и представянето им в НАП

  • Изготвяне на удостоверения на работниците за трудов стаж, за получаване на кредити и други

  • Обработка и заверка на осигурителни книжки

  • Консултации по трудово и осигурително право


> Клиент: Полиграфия АД, град Пловдив
> Клиент: ТЕЦ "Марица 3" АД, град Димитровград
> Клиент: ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, село Голямо село
> Клиент: "Eлените" АД, град Пловдив
4000 Пловдив, ул. "Д-р Рашко Петров"2,
ет.1, тел: 032/ 621 705, 032/ 621 693
тел./факс: 032/ 621 694, GSM: 0888/ 701 894
e-mail: baramska@abv.bg