ОДИТОРСКИ УСЛУГИ

Одиторска къща "БАРЪМСКА" предлага висококачествени и компетентни одиторски услуги, насочени към подобряване на финансовото управление, контрола и отчетността:
 • Независим финансов одит и други проверки на финансовата дейност, съобразно нормативните
  изисквания и съгласно утвърдените национални и международни счетоводни стандарти и практики

 • Одит на годишни финансови отчети

 • Проверка и оценяване на планирани изчисления

 • Оценяване на бизнеса

 • Дю дилиджънс

 • Одит при сливане и преструктуриране на компании

 • Одит на EDP-системи

 • Одит за установяване на правно съответствие

 • Контрол при реструктуриране на фирми и реструктуриране на дълг

 • Финансов мониторинг


> Клиент: Полиграфия АД, град Пловдив
> Клиент: ТЕЦ "Марица 3" АД, град Димитровград
> Клиент: ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, село Голямо село
> Клиент: "Eлените" АД, град Пловдив
4000 Пловдив, ул. "Д-р Рашко Петров"2,
ет.1, тел: 032/ 621 705, 032/ 621 693
тел./факс: 032/ 621 694, GSM: 0888/ 701 894
e-mail: baramska@abv.bg