СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Потребителите на счетоводната информация са ръководители, финансови институции, инвеститори, данъчни органи и др. и прецизността на счетоводната дейност е от ключово значение за всяка организация. Счетоводните данни са в основата на управленските решения.
  • Обработване на финансово-счетоводна документация с модерни EDP системи,
    изготвяне на ДДС декларации и месечни отчети за приходи и разходи

  • Изготвяне на ведомости и предоставяне на цялостно счетоводно обслужване
    във връзка с разходите на персонала

  • Системи за счетоводен контрол

  • Бюджетиране и изготвяне на справки за актуален и целеви статус

  • Избор и изграждане на EDP системи за счетоводната дейност във Вашата компания> Клиент: Полиграфия АД, град Пловдив
> Клиент: ТЕЦ "Марица 3" АД, град Димитровград
> Клиент: ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, село Голямо село
> Клиент: "Eлените" АД, град Пловдив
4000 Пловдив, ул. "Д-р Рашко Петров"2,
ет.1, тел: 032/ 621 705, 032/ 621 693
тел./факс: 032/ 621 694, GSM: 0888/ 701 894
e-mail: baramska@abv.bg