ЗА НАС

Одиторска къща "Баръмска"


Одиторска къща "Баръмска" е дъщерна на W+ST (основана през 1962 г.),
която разполага с над 35 офиса в Германия и предоставя услуги в областта
на независимия финансов одит, данъчното планиране и юридическите
консултации, счетоводното обслужване и бизнес консултирането.

През 2002 г. с разрастването на дейността си, W+ST създаде ATC -
компания с офиси в Германия (Франкфуркт, Берлин, Кьолн, Саарбрюкен),
България (София, Пловдив), Румъния (Букурещ) и Люксембург, която извършва
в международен мащаб всички услуги, предоставяни от  W+ST.

Екипът на "Баръмска" е съставен от професионалисти с доказана компетентност в
областта на одиторските услуги, финансовото управление, бизнес консултирането,
счетоводните услуги, юридическите и данъчните консултации.

Дейността си подчиняваме на Етичния кодекс на
професионалните счетоводители:

  • честност и обективност
  • професионална компетентност
  • конфиденциалност
  • данъчна практика
  • независимост
> Клиент: Полиграфия АД, град Пловдив
> Клиент: ТЕЦ "Марица 3" АД, град Димитровград
> Клиент: ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, село Голямо село
> Клиент: "Eлените" АД, град Пловдив
4000 Пловдив, ул. "Д-р Рашко Петров"2,
ет.1, тел: 032/ 621 705, 032/ 621 693
тел./факс: 032/ 621 694, GSM: 0888/ 701 894
e-mail: baramska@abv.bg