ПРИНЦИПИ


Нашите принципи са:

  • Дългосрочни партньорства с клиентите

  • Дискретност и конфиденциалност

  • Гъвкавост

  • Индивидуален подход към всеки клиент

  • Открита комуникация

  • Работим за успеха на своите клиенти

  • Знаем как да го постигнем
> Клиент: Полиграфия АД, град Пловдив
> Клиент: ТЕЦ "Марица 3" АД, град Димитровград
> Клиент: ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, село Голямо село
> Клиент: "Eлените" АД, град Пловдив
4000 Пловдив, ул. "Д-р Рашко Петров"2,
ет.1, тел: 032/ 621 705, 032/ 621 693
тел./факс: 032/ 621 694, GSM: 0888/ 701 894
e-mail: baramska@abv.bg