ДРУГИ УСЛУГИ

Бизнес консултации

Промените в икономическата среда и интензивната конкуренция оказват Въздействие върху развитието
на бизнеса. Успешните компании са онези, които съумяват да управляват промяната и се фокусират върху изграждане на нови конкурентни предимства.


Одиторска къща БАРЪМСКА осигурява надежна подкрепа
за успешното развитие на Вашия бизнес:
 • Стратегическо бизнес консултиране

 • Инвестиционно консултиране

 • Организационно консултиране

 • Анализ на слабостите

 • Анализ на процесите

 • Консултации в областта на подбора и управлението на човешките ресурси

 • Юридически консултации

 • Представителство и защита на права и интереси

 • Експертно съдействие при преговори и транзакции, сливания, придобиване,
  учредяване и ликвидиране на компании на национално и международно ниво

 • Системи за контрол


> Клиент: Полиграфия АД, град Пловдив
> Клиент: ТЕЦ "Марица 3" АД, град Димитровград
> Клиент: ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, село Голямо село
> Клиент: "Eлените" АД, град Пловдив
4000 Пловдив, ул. "Д-р Рашко Петров"2,
ет.1, тел: 032/ 621 705, 032/ 621 693
тел./факс: 032/ 621 694, GSM: 0888/ 701 894
e-mail: baramska@abv.bg