НАЧАЛО

Одиторска къща "Баръмска"


Одиторска къща “Баръмска” се стреми да създава дългосрочни ПАРТНЬОРСТВА
със своите клиенти, основани на взаимно ДОВЕРИЕ.

Защото сме убедени, че доверието е КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА.

Споделяйки своята КОМПЕТЕНТНОСТ работим за ВАШЕТО успешно РАЗВИТИЕ...

...всеки ден...

...стъпка по стъпка...

Предмет на дейност

  • одит на ГФО
  • счетоводни услуги
  • данъчни консултации
  • управленски консултации
  • обучение и квалификация
  • оценки, анализи и прогнози
> Клиент: Полиграфия АД, град Пловдив
> Клиент: ТЕЦ "Марица 3" АД, град Димитровград
> Клиент: ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, село Голямо село
> Клиент: "Eлените" АД, град Пловдив
4000 Пловдив, ул. "Д-р Рашко Петров"2,
ет.1, тел: 032/ 621 705, 032/ 621 693
тел./факс: 032/ 621 694, GSM: 0888/ 701 894
e-mail: baramska@abv.bg